Betesmark

Ängs- och betesmarkerna är några av våra allra mest artrika marker där hundratals växter, svampar, insekter och andra djur kan hitta boplats eller föda. En ängs- eller betesmark är en gräsmark som kan ha slagits eller betats under många hundra år. 

Källa : Naturvårdsverket - klicka på bilden nedan.