Skötsel av blomsteräng

Skötseln består av en årlig slåtter i slutet av sommaren (augusti) när de flesta örterna blommat över. Använd lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap). Klipphöjden bör vara 6-8 cm och allt hö/klipp måste tas bort, men låt gärna höet ligga några dagar så att det kan fröa av sig.
Klicka på bilden nedan