Biodling

Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Honungen är i sammanhanget en biprodukt i dubbel bemärkelse. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver naturen fler bin. Det är också brist på svensk honung. Vi måste importera stora mängder varje år.

Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen. Information om biodling - klicka här

 
 

Om alla som har en trädgård gjorde om några kvadratmeter av gräsmattan till blommande äng, skulle det göra stor skillnad för våra pollinatörer - klicka på bilden nedan

Maskrosor, som vi människor kan tycka är ogräs, är godis för bin.
trädgårdskalender - klicka här