Klimatförändringarnas konsekvenser

Stigande havsnivåer ökar risken för översvämningar och erosion längs kusterna, med stora konsekvenser för människor, infrastruktur, företag och natur. Dessutom väntas höjningen av havsnivån leda till sämre tillgång på sötvatten, eftersom salt havsvatten tränger in i grundvattnet.

Klicka på bilden nedan.

 
Sandhammaren på Österlen, foto Lars Brander