FN:s klimatpanel - IPCC

Förenta nationernas klimatpanel är FN:s organ för att sammanfatta och bedöma vetenskapen relaterad till den globala uppvärmingen. Panelen sammanställer regelbundet forskningsrapporter om den globala uppvärmningen, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.
Senaste rapporten från IPCC - klicka på bilden nedan.