Världsnaturfonden WWF

WWF sysslar främst med olika miljö- och naturvårdsprojekt, både lokalt och globalt, för att skydda den biologiska mångfalden, återskapa naturliga livsmiljöer och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt. WWF arbetar också med exempelvis inrättande och skötsel av nationalparker. Man arbetar för att hitta lösningar för att hejda klimatförändringar och påverka ohållbar matproduktion samt de underliggande globala drivkrafterna för förlusten av natur.

Källa : Wikipedia

Klicka på bilden nedan