LONA-projekt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
Klicka på bilden nedan

 
 

Exempel på ett lyckat LONA-projekt

Fjärilsparken på gamla järnvägsområdet i Årjäng får beröm av länsstyrelsen. Det var ett initiativ av Britt-Marie Öjstrand, tidigare chef för Bygg och Miljö i Årjängs kommun, som lade grunden för byggandet av en Fjärilspark. Fjärilsparken är inte bara populär bland humlor, bin och fjärilar utan är även en vacker och rogivande plats som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation.

Fjärilsparken är en av de satsningar som uppmärksammas som ett framgångsrikt exempel på ett LONA-projekt i en rapport från Naturvårdsverket. LONA är den största nationella satsningen hittills på lokala initiativ för naturvård och friluftsliv och har funnits sedan 2004.