Plaståtervinning
Plast som tillverkas av nytt, fossilt material och förbränns efter användning ger sammanlagt ett utsläpp på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per ton plast. Produktion och förbränning av plast står för 5-10% av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp. Källa : Naturvårdsverket

Återvinning av plast - klicka på bilden nedan