Miljövård

Biologi och naturkunskap är viktiga beståndsdelar i miljövården. Utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi. Vi riskerar så grundläggande saker som ren luft att andas och vatten att dricka. Hur vi agerar idag är avgörande för vårt framtida liv på jorden. 

Källor : Wikipedia och Världsnaturfonden

Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som t.ex. produktion och trafik, och där människor och natur mår bra. 

Källa : framtid.se

 

Hettan dödar i det tysta


Planeten börjar nå kokpunkten

SVT klimatrapport -
klicka här

Tänk om Golfströmmen försvann
klicka på bilden nedan

Jag vill med denna hemsida väcka tankar omkring vårt sätt att leva här på jorden. Här finner du ett urval av information som finns på nätet. Gå in under rubrikerna längst upp på sidan.
Lars Brander - Töcksfors