Miljövård

Biologi och naturkunskap är viktiga beståndsdelar i miljövården. Utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi. Vi riskerar så grundläggande saker som ren luft att andas och vatten att dricka. Hur vi agerar idag är avgörande för vårt framtida liv på jorden. 

Källor : Wikipedia och Världsnaturfonden

Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som t.ex. produktion och trafik, och där människor och natur mår bra. 

Källa : framtid.se

 

Extrem hetta och utbredd torka i Europa


Det brådskar att minska utsläppen

SMHI varnar -
klicka här
 
 

Jag vill med denna hemsida väcka tankar omkring vårt sätt att leva här på jorden. Här finner du ett urval av information som finns på nätet. Gå in under rubrikerna längst upp på sidan.
Lars Brander - Töcksfors